39

I pari Cesarian, po i dyti?

 Çfarë zgjedhjesh më ofrohen

Keni dy zgjedhje në dispozicion:

  • Lindje natyrale (vaginale) pas një lindjeje me prerje cezariane (VBAC).
  • Prerje cezariane të planifikuar.

 

Pyesni veten nëse jeni një kandidat i mirë për VBAC? Nëse përfitimet e VBAC tejkalojnë rreziqet? Përgjigja mund të varet nga ju. Këtu keni ndihmë për të peshuar të mirat dhe të këqijat. Sidoqoftë, zgjedhja për të ndjekur VBAC ose për të caktuar një lindje cezariane  mund të jetë e vështirë.

 

Pse e konsideroni VBAC?

Krahasuar me kryerjen e një lindje me prerje cezariane, lindja vaginale  nuk përfshin asnjë operacion, asnjë nga ndërlikimet e mundshme të operacionit, një qëndrim më të shkurtër në spital dhe një kthim më të shpejtë në aktivitetet normale të përditshme. VBAC gjithashtu mund të jetë njö opsion tërheqës nëse doni të përjetoni lindje vaginale.

Është  e rëndësishme të merren parasysh edhe shtatzënitë e ardhshme. Nëse jeni duke planifikuar për më shumë shtatzëni, VBAC mund t’ju ndihmojë të shmangni rreziqet e lindjeve të shumta cezariane, siç janë problemet e placentës.

 

 

Cilat janë rreziqet e VBAC?

Ndërsa një VBAC i suksesshëm shoqërohet me më pak komplikime sesa një lindje me prerje cezariane e përzgjedhur nga vetë ju, një përpjekje  e dështuar e lindjes vaginale  pas një operacioni cezarian është e lidhur me më shumë komplikime, duke përfshirë një rupturë (çarje) të mitrës.

Çarja  e mitrës është e rrallë, ndodh në më pak se 1% të grave që tentojnë një provë të lindjes natyrale  pas asaj cezariane. Sidoqoftë, ruptura e mitrës është kërcënuese për jetën  tuaj dhe për foshnjën tuaj.

Gjatë një rupture të mitrës, plaga ku është kryer prerje e mëparshme cezariane në mitër hapet. Një operacion urgjent cezarian  është i nevojshëm për të parandaluar komplikimet kërcënuese për jetën. Trajtimi mund të përfshijë heqjen kirurgjikale të mitrës (histerektomi). Nëse mitra juaj hiqet, nuk do të jeni në gjendje të mbeteni përsëri shtatzënë.

 

Kush i përmbush kriteret  për VBAC?

Pranueshmëria e VBAC varet nga shumë faktorë. Për shembull:

Çfarë lloj prerjeje (incizioni) të mitrës është përdorur për prerjen e mëparshme cezariane?

Shumica e operacioneve cezariane përdorin një prerje të ulët tërthore (transversale). Gratë që kanë pasur një prerje të ulët tërthore ose të ulët vertikale janë zakonisht kandidate për VBAC. Nëse keni pasur një prerje paraprake të lartë vertikale (klasike), VBAC nuk rekomandohet për shkak të rrezikut të çarjes së mitrës.

 

A keni pasur ndonjëherë rupturë  të mitrës? Nëse po, ju nuk jeni kandidat për VBAC.

 

A keni pasur operacione të tjera në mitrën tuaj? Nëse keni pasur operacione të tjera të mitrës, të tilla si për heqjen e fibroidit, VBAC nuk rekomandohet për shkak të rrezikut të rupturës  së mitrës.

 

A keni pasur lindje të mëparshme vaginale? Një lindje vaginale të paktën një herë para ose pas prerjes tuaj C-lindore rrit probabilitetin e një VBAC të suksesshëm.

 

Sa operacione cezariane  keni pasur? Shumë ofrues të kujdesit shëndetësor nuk do të ofrojnë VBAC nëse keni pasur më shumë se dy operacione cezariane.

 

Kur keni lindur për herë të fundit? Rreziku i rupturës së mitrës është më i lartë nëse provoni VBAC më pak se 18 muaj pas lindjes tuaj të mëparshme.

 

A keni ndonjë shqetësim shëndetësor që mund të ndikojë në lindjen vaginale? Lindja cezariane mund të rekomandohet nëse keni probleme me placentën, foshnja juaj është në një pozicion jonormal, ose prisni  trinjakë ose  më shumë.

 

Ku do ta lindni fëmijën? Planifikoni të lindni në një strukturë të pajisur për të  kryer një operacion emergjent cezarian.  Lindja  në shtëpi nuk është e përshtatshme për VBAC.

 

A do të keni nevojë të nxisni procesin e lindjes? Lindja e detyruar zvogëlon gjasat e një VBAC të suksesshëm.

Si ndryshon lindja  gjatë VBAC nga lindja rutinë vaginale?

Nëse zgjidhni VBAC, kur të  fillojë procesi i lindjes do të ndiqni një proces të ngjashëm me atë të përdorur për çdo lindje vaginale. Sidoqoftë, ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor ka të ngjarë të rekomandojë monitorimin e vazhdueshëm të rrahjeve të zemrës së foshnjës suaj dhe të jetë i përgatitur për të bërë një operacion cezarian të përsëritur  nëse është e nevojshme.

 

Çfarë këshille tjetër i ofrohet grave që po marrin parasysh VBAC?

Nëse jeni duke marrë parasysh VBAC, diskutoni opsionin, shqetësimet  dhe pritshmëritë tuaja me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor në fillim të shtatzënisë. Sigurohuni që ai ose ajo të ketë historinë tuaj të plotë mjekësore, duke përfshirë çdo të dhënë lidhur me operacionet e mëparshme cezariane  dhe çdo procedurë tjetër kirurgjikale  në mitër. Ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor mund të llogarisë mundësinë që të keni një VBAC të suksesshëm.

 

Gjithashtu,  duhet të planifikoni ta lindni fëmijën tuaj në një strukturë të pajisur për të kryer një operacion urgjent .Vazhdoni të diskutoni për rreziqet dhe përfitimet e VBAC gjatë gjithë shtatëzanisë, veçanërisht nëse shfaqen faktorë të caktuar rreziku.

 

Mbi të gjitha, përpiquni të qëndroni fleksibël. Rrethanat e shtatzënisë suaj suaj mund ta bëjnë VBAC një zgjedhje të qartë ose, pas këshillimit, ju dhe ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor mund të vendosni që një operacion i përsëritur cezarian  do të ishte zgjedhja më  e mirë.

V.O – Vendimi përfundimtar sigurisht do të vlerësohet nga mjeku juaj.

Dr. A. Prushi
Përpunoi: Dr. Ina Cala