48

Seksualiteti dhe SST – parashtrim

Të kesh më shumë se një (apo edhe një) partnerë seksualë nuk do të thotë në vetvete se do të marrësh detyrimisht SST. Marrëdhënia e pambrojtur me partnerë të shumtë mund të rrisë rrezikun tuaj për të marrë SST.

 

Çfarë do të thotë marrëdhënie seksuale e mbrojtur?

Përdorimi i prezervativëve dhe prezervativëve oralë. Marrëdhënia seksuale orale dhe anale gjithashtu mund t’ju ​​japë infeksione seksualisht të transmetueshme prandaj prezervativët oralë duhen përdorur po aq sa dhe prezervativët konvencionalë.

 

Kur mund të kryesh marrëdhënie seksuale të pambrojtur?

As ti, as partneri yt nuk keni pasur partnerë të tjerë seksualë më parë dhe të dy keni marrëdhënie seksuale vetëm me njëri tjetrin.

Ose nëse jeni testuar për IST, keni dalë negativë dhe jeni të angazhuar në marrëdhënie seksuale vetëm me njëri tjetrin.

Në fund të ditës, seksi i pambrojtur me çdo lloj numri partnerësh është i rrezikshëm për infektimin me SST.

 

Sa ka të ngjarë që të merrni një IST nga një partner i ri?

Të gjithë duhet të testohen në fillim të një marrëdhënieje të re, pavarësisht nga historia e tyre seksuale. Duhet vetëm një takim seksual i pambrojtur për të marrë një SST ose për të zhvilluar një shtatzëni të padëshiruar.

Nuk ka asnjë të dhënë që sugjeron që të kesh një numër më të madh të partnerëve seksualë rrit rrezikun e SST-ve. Në fund të ditës, bëhet fjalë për sigurinë dhe mbrojtjen.

Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton më shumë se 1 milion SST merren çdo ditë megjithatë shumë nuk shkaktojnë simptoma.

 

Si të praktikoni marrëdhënie seksuale të sigurt?

Për të praktikuar marrëdhënie seksuale të sigurt, duhet të:

  • Testoheni para dhe pas çdo partneri seksual.
  • Përdorni prezervativë me çdo partner, sa herë që kryeni marrëdhënie seksuale.
  • Përdorni prezervativë oralë sa herë të kryeni marrëdhënie orale.
  • Përdorni prezervativët në mënyrë korrekte dhe hidhini ato siç duhet.
  • Përdorni një lubrifikant të sigurt me kondom me bazë uji ose silikoni për të zvogëluar rrezikun e prishjes së prezervativit.
  • Nëse keni alergji nga lateksi, ka opsione prezervativësh pa përmbajtje lateksi. Gjithmonë ka zgjidhje për të siguruar një marrëdhënie seksuale të mbrojtur.
  • Vaksinohuni kundër papillomavirusit njerëzor (HPV- human papilloma virus)

Dr. Ardi PRUSHI
Përgatiti: Nensi Qemalli