SEKSUALITETI

SEKSUALITETI

52

Zonat Erogjene

Zonat erogjene janë zona të trupit të njeriut që kanë sensitivitet të rritur, stimulimi i të cilave mund të gjenerojë një përgjigje seksuale ...

51

Masters & Johnson

Puna e William Masters dhe Virginia Johnson ka dhënë një kontribut të madh në kuptimin më të qartë të seksualitetit njerëzor si nga ana shke ...