KONSULTOHU ONLINE

Për të gjitha problematikat e mëposhtme, Dr. Ardi ofron zgjidhjen e tyre. Jeni një kontakt larg.

Nuk përfshin rastet e urgjencave, për to ju lutem të paraqiteni në spitalin më të afërt.

KONSULTOHU ONLINE

Për të gjitha problematikat e mëposhtme, Dr. Ardi ofron zgjidhjen e tyre. Jeni një kontakt larg.

 

Nuk përfshin rastet e urgjencave, për to ju lutem të paraqiteni në spitalin më të afërt.

€ 50
Seanca
Konsultë e plotë infertiliteti
Kjo rubrikë është për t'i ardhur në ndihmë kujtdo që nuk mundet të paraqitet fizikisht në klinikë.
€ 40
Seanca
Konsultë analizash dhe ekzaminimesh të kryer në mjek të tjerë
Përfshirë mjekimin nga ana ime
€ 30
Seanca
Second opinion mbi raste të ndryshme