GJINEKOLOGJI MEDIKALE

Për të gjitha problematikat e mëposhtme, dr Ardi ofron zgjidhjen e tyre. Jeni një kontakt larg.

GJINEKOLOGJI MEDIKALE

Kanceri dhe sëmundjet para-kanceroze të organeve riprodhuese duke përfshirë
vezoret, tubat fallopiane, mitrën, qafën e mitrës, vaginën dhe vulvën
Ekografia gjinekologjike rutinë,
folikulometria dhe përcaktimi shtatzënise
Inkontinenca e urinës (trajtim kirurgjikal dhe laser Pixel C02 – FemiLift Robotic – i pari në Shqipëri me këtë aparaturë).
 
 
Amenorrhoea (mungesë e menstruacioneve)
 
 
 
Dysmenorhoea (periudha të dhimbshme menstruale)
 
 
 
Steriliteti (diagnostikim në cift dhe procedura të stimulimit ovarial)
 
 
Menometrorragji (periudha të fluksit të shtuar dhe të zgjatur menstrual)
 
Prolapsi i organeve uro-gjenitale (hysteroptosis – rënia e mitrës, cystocela – rënia e fshikëzës së urinës, entero-rectocela – rënia e zorrës së hollë dhe të
trashë)
 
Infeksionet e vagjinës (vaginitit), qafës së mitrës dhe mitrës (përfshirë kërpudhat, bakteriet, viralet dhe protozoaret)
 
 
UTI (infeksionet Tinar) dhe Sëmundja Inflamatore Pelvike
 
 
Sindromë premenstruale
Sëmundje të tjera vaginale
Dispareunia (kontakti i dhimbshëm
seksual).
Menopauza dlhe problematikat e saj, përfshirë diagnostikimin, 
check-up i menopauzes dhe terapia hormonale zëvendësuese.