FEMILIFT PIXEL CO₂ LASER

Teknologjia më e fundit e Alma Lasers International
Femilift Pixel Robotic CO2 Laser pranë klinikes tone!
FemiLift ofron zgjidhjen për të gjitha problematikat e mëposhtme

FEMILIFT PIXEL CO₂ LASER

 
 
 
 
Inkontinenca urinare e stresit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atrofia vaginale (tharja, hollimi,
inflamimi)
 
 
 
 
 
 
 
 
Disfunksioni i dyshemesë pelvike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyspareunia (vulvodynia, sindroma vestibular)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laksimi vaginal (zgjerimi post-lindje)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labia Major Bleaching
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condylomat (lythat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labioplastika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infeksionet rekurente genito-urinare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Njeshmëria e ulët seksuale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichen Sclerosus